ویژه های خبری :
خسارت یک میلیارد و ۸۴ میلیون تومانی بارندگی‌های اخیر به بخش کشاورزی

خسارت یک میلیارد و ۸۴ میلیون تومانی بارندگی‌های اخیر به بخش کشاورزی

بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستانبیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!

فیلم | بازار گل شب عید

فیلم | بازار گل شب عید

ویژه های خبریRSS
جدیدترین خبرهاRSS
بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.
6 فروردین 1402
بدون دیدگاه
معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان

بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۰۰ نفر اشتغال ثبت سامانه ملی رصد گردید که بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!
2 فروردین 1402
بدون دیدگاه

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!

در آخرین ساعت های سال ۱۴۰۱ به مهمترین پروژه سال سری زدیم تا شاید جواب ده ها سوال مردم را پیدا کنیم

خسارت یک میلیارد و ۸۴ میلیون تومانی بارندگی‌های اخیر به بخش کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: براثر بارندگی روزهای اخیر به قنات دیزآباد و یک واحد دامداری خسارت هایی وارد شده است....

معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان

بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۰۰ نفر اشتغال ثبت سامانه ملی رصد گردید که بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهر...

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!

در آخرین ساعت های سال ۱۴۰۱ به مهمترین پروژه سال سری زدیم تا شاید جواب ده ها سوال مردم را پیدا کنیم...

فیلم | بازار گل شب عید

مردم گناباد طی سال های اخیر استقبال زیادی به خرید گل نشان داده اند و در روزهای پایانی سال میزان خرید گل افزایش یافته است....