ویژه های خبری :
بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستانبیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!

فیلم | بازار گل شب عید

فیلم | بازار گل شب عید

فیلم| بوی عید در بازار ماهی قرمز

فیلم| بوی عید در بازار ماهی قرمز

ویژه های خبریRSS
بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.
6 فروردین 1402
بدون دیدگاه
معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان

بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۰۰ نفر اشتغال ثبت سامانه ملی رصد گردید که بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

جدیدترین خبرهاRSS
بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.
6 فروردین 1402
بدون دیدگاه
معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان

بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۰۰ نفر اشتغال ثبت سامانه ملی رصد گردید که بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!
2 فروردین 1402
بدون دیدگاه

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!

در آخرین ساعت های سال ۱۴۰۱ به مهمترین پروژه سال سری زدیم تا شاید جواب ده ها سوال مردم را پیدا کنیم

فیلم | بازار گل شب عید
29 اسفند 1401
بدون دیدگاه

فیلم | بازار گل شب عید

مردم گناباد طی سال های اخیر استقبال زیادی به خرید گل نشان داده اند و در روزهای پایانی سال میزان خرید گل افزایش یافته است.

معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان

بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان بجستان جذب شد.

معاون برنامه ریزی و‌هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بجستان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۰۰ نفر اشتغال ثبت سامانه ملی رصد گردید که بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در شهر...

فیلم | فرودگاه زنده یا مرده؟!

در آخرین ساعت های سال ۱۴۰۱ به مهمترین پروژه سال سری زدیم تا شاید جواب ده ها سوال مردم را پیدا کنیم...

فیلم | بازار گل شب عید

مردم گناباد طی سال های اخیر استقبال زیادی به خرید گل نشان داده اند و در روزهای پایانی سال میزان خرید گل افزایش یافته است....

فیلم| بوی عید در بازار ماهی قرمز

با نزدیک شدن به نوروز 1402 ماهی قرمز ها در سطح شهر گناباد خود نمایی می کند و مردم در حال خرید ماهی و سبزه هستند....