دسته: شهریRSS
ارزیابی نهضت ملی مسکن گناباد در دستور کار مسئولین استانی | دستگاه های خدمات رسان هم پای مردم کار کنند
۱۸ مرداد ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

ارزیابی نهضت ملی مسکن گناباد در دستور کار مسئولین استانی | دستگاه های خدمات رسان هم پای مردم کار کنند

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: مردم در نهضت ملی مسکن مشارکت خوبی داشته اند و دستگاه های خدمات رسان باید هم پای آنها کار کرده تا در یک زمان شاهد بهره برداری باشیم.

مصوبه منطقه ویژه گناباد کارتوسعه شهری را قفل کرد
۱۸ خرداد ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

مصوبه منطقه ویژه گناباد کارتوسعه شهری را قفل کرد

طرح تفصیلی گناباد بعد از گذشت ۷سال همچنان بلاتکلیف است و سبب شده تا بسیاری از زیرساخت ها و پروژه‌های طراحی شده در این شهر نیز در انتظار بمانند و به نوعی توسعه این شهر در نبود طرح تفصیلی قفل شده است.