برچسب: تصادفRSS
عرض کم جاده ها عامل مهم سوانح در گناباد و بجستان است
۲۶ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

عرض کم جاده ها عامل مهم سوانح در گناباد و بجستان است

رئیس اداره راه و شهرسازی گناباد و بجستان گفت: کم عرض بودن جاده ها در کنار مسائلی مانند خواب آلودگی راننگان و واژگونی خودرو از عوامل بسیار مهم وقوع سوانح رانندگی در این شهرستانها هستند.