برچسب: ورزش و جوانان گنابادRSS
کمبود امکانات و نیروی انسانی چالش مهم رسیدگی به امور جوانان
۱۸ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

کمبود امکانات و نیروی انسانی چالش مهم رسیدگی به امور جوانان

رییس اداره ورزش و جوانان گناباد کمبود امکانات و نیروی انسانی را چالش مهم رسیدگی به مسائل و مشکلات قشر جوان در این شهرستان ذکر کرد و گفت:هم اکنون اداره ورزش و جوانان گناباد با وجود گستردگی هر ۲ بخش ورزش و امور جوانان تنها با ۲ نیرو ارائه خدمات می کند.

سوارکاری در گناباد، از رویکرد سنتی تا قهرمانی
۱ مرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

سوارکاری در گناباد، از رویکرد سنتی تا قهرمانی

پیش از این در گناباد اسب‌ها فقط در تعزیه خوانی مجالی برای تاخت و تاز داشتند، اما امروز رشته ورزشی سوارکاری در گناباد روز به روز شاهد رشد و پیشرفت است؛ رئیس هیأت سوارکاری گناباد معتقد است این رشته از حالت سنتی صرف خارج شده و به ورزشی با رویکرد قهرمانی بدل شده است.