پاسداشت گویش محلی

دسته: فرهنگي
۹ دیدگاه
چهارشنبه - ۲ آبان ۱۳۸۶

کتاب شعر محلی   

هر گنابادی یک کتاب شعر 

همه می دانیم مدتی است کتاب بومی سروده های اسفندیار فیاضی با نام " ای خوش او روزا " به چاب رسیده است. با توجه به علاقه دوستان و پیگیری که با ناشر محترم آقای علی مصباح صورت گرفت در اینجا منتخبی کوتاه از اشعار کتاب را تقدیم می کنیم.

 امید داریم در کتابخانه شخصی هر گنابادی در کنار دیوان حافظ و بوستان و گلستان سعدی  این کتاب نفیس نیز جایی استوار بیابد. دوستان همشهری در هر کجای این سرزمین هستند می توانند با آدرس و شماره تلفن زیر تماس بگیرند و نسخه ای از کتاب را دریافت کنند..

 

  

گناباد : کتاب فروشی هدایت – کتابفروشی اندیشه – کیوسک مطبوعاتی محمودزاده

مشهد : کتابفروشی زوار – واقع در بلوار کوثر شمالی . بعد از کوثر ۸ فاز تجاری

           کتابفروشی امام واقع در چهارراه دکترا

دفتر آقای فانی ، احمد آباد نبش قایم ۵ ساختمان شماره ۱۱ واحد ۴

تهران  : میدان بهارستان ، پاساژ آشتیانی ، مغازه آقای قلی زاده

همچنین علاقمندان می توانند با شماره ۰۵۳۵۷۲۲۱۴۴۳ ویا ۰۹۱۵۱۳۴۹۴۳۰ علی مصباح تماس بگیرند

arm

 

 دیشب‌ پدرم‌ به‌ خوابم‌ آمد

 دیشب‌ پدرم‌ به‌ خوابم‌ آمد، لبخند به‌ لب‌ چه‌ مهربان‌ بود
پوشیده‌ لباس‌ بس‌ تمیزی‌، دیدم‌ به‌ نظر کمی‌ جوان‌ بود

 خوشحال‌ شدم‌ ز مقدم‌ او، گفتم‌ پدرا بده‌ تو پندی
‌ خندید و بگفت‌ این‌ سخن‌ را: دل‌ هیچ‌ به‌ این‌ جهان‌ نبندی


 مردم‌ همه‌ غافلند ز عقبی‌'، دنیا به‌ کسی‌ وفا نکرده‌
در وقت‌ اجل‌ بین‌ ملک‌الموت‌، از پیش‌ ترا صدا نکرده‌

 ظلمی‌ تو مکن‌ به‌ زیر دستان‌، مگذار کسی‌ عزا بگیرد
در راه‌ خدا بگیر دستی‌، تا دست‌ ترا خدا بگیرد

 مغرور مشو اگر رسیدی‌، بر مال‌ و منال‌ و یا مقامی‌
 کاری‌ تو بکن‌ که‌ بعد مردن‌ مشهور شوی‌ به‌ نیکنامی‌

 در راه‌ خدا ستیز بنما، از خط‌ عدو و کفر بگذر
 در جمع‌ بگشا لب‌ به‌ نصیحت‌، معروف‌ به‌ امر و نهیِ منکر

 بنگر که‌ در این‌ جهان‌ فانی‌، هم‌ شاه‌ و هم‌ گدا بمردند
 کشتی‌ چو فتاده‌ است‌ به‌ گرداب‌، مستخدم‌ و ناخدا بمردند

 او گفت‌ و برفت‌ از کنارم‌، لکن‌ سخنش‌ بگوش‌ من‌ ماند
 از دور شنیدم‌ این‌ صدا را گویا که‌ کسی‌ اقامه‌ می‌خواند

 بیدار شدم‌ ز خواب‌ دیدم‌، اقوام‌ مرا چه‌ خواب‌ برده‌
آرام‌ شنیدم‌ این‌ ندا را «فیاض‌ ببین‌ که‌ خواجه‌ مرده

 17/9/70 اسفندیار فیاضی‌

 

 

اسفندیار فیاضی
 عاشق‌ وُ بی‌پول‌

 ہىeq vo bi pul

 اگِر زخمِ دِلُم‌ سَر وا کُنَه‌ غوغا کُنُم‌ اَمروز
نِظِر وَر هیکلِ چار شونه‌ لیلا کُنُم‌ اَمروز
 ager zaxm_e delom sar vہkona qowqہ konom amruz
 nezar var heykel_e cہr aune_ye leylہ konom amruz
 اَگِر دُونُم‌ که‌ مُور مَیِد، وَلی‌ کارِش‌ گِرِه‌ خورده
‌ بِه‌ دِندو صد گروهِ کور عِشقِر واکُنُم‌ اَمروز
 ager donom ke mor mayed vali kہreى gereh xorda
 be dendu sad goruh_e kur_e eىqer vہ konom amruz
 اَگِر خِی‌ پَلِه‌ کوشِش‌ کِلِیُم‌ دَه‌ دُو شِلِمبو شه
‌ مُو وَر خِندَه‌ هَمِی‌ دِردِی‌ سِرُم‌ حاشا کُنُم‌ اَمروز
 ager xey palekowىeى kelleyom dah dow ىelmbu ىa
 mo var xenda hamey derdey serom hہىہ konom amruz
 دِلِ او مِثِل‌ سَنگ‌ سَختی‌ وُ اصلاً رَحمِ نیس‌ دُنجه
‌ مُو بَس‌ با مِهربونی‌ قَلبِ اور پِرما کُنُم‌ اَمروز
 del_e u mesl_e sang saxti vo aslan rahm_e nis donje
 mo bas xey mehrebuni qalb_e ur permہ konom amruz
 هَوا پاکِس‌ و پَکیزه‌ و صحرا پر گلِ لَه‌ لَه
‌ دِلُم‌ مَیَه‌ که‌ خِی‌ لیلا رو اَز صحرا کُنُم‌ اَمروز
 havہ sہfes vo pakiza vo sahrہ por gol_e lala
 delom maya ke xey leylہ ru az sahrہ konom amruz
 دِوازده‌ تُخمِمُرغ‌ و پول‌ وَدادُم‌ وُوْ زِنِ کُولی‌
 دِعایِ راس‌ کُنِد تا بلکه‌ اور شیدا کُنُم‌ اَمروز
 devہzdah toxm_e morq_o pul vadہdom vow zen_e kowli
 deہ_ye rہs koned tہ balke ur ىeydہ konom amruz
 دِمُونِ القرِ بُوم‌ تا صُحُب‌ بیدار و دی‌ فِکرُم
‌ چِطُو تُونُم‌ که‌ لیلا رِرْ دِلِندِروا کُنُم‌ اَمروز
 de mun_e alqer_e bum tہ sohob bidہr_o di fekrom
 cetow tunom ke leylہrer delendervہ konom amruz

 de mun_e alqer_e bum tہ sohob bidہr_o di fekrom
 cetow tunom ke leylہrer delendervہ konom amruz
 وَدَر تاختُم‌ کِه‌ سِر راهِش‌ بگیرُم‌ اوُر بِتِرسونُم‌
 وَلی‌ او کارِ کی‌ تا پاک‌ مو خور رسوا کُنُم‌ اَمروز
 vadar tہxtom ke ser rہheى begirom ur betersunom
 vali u kہr_e ki tہ pہk mo xor rosvہ konom amruz
 شِنیدم‌ کِردِیَن‌ دُشنَه‌ بِری‌ لیلا حنا بِندو
مُرْم‌ تا کارِ اوُنارِرْ شِلِنشِروا کُنُم‌ اَمروز
 ىenidom kerdeyan doىna berey leylہ hanہ bendu
 morom tہ kہr_e unہrer ىelenىerevہ konom amruz
 رِفیقم‌ تا که‌ دَرد و رنجِ مُور فَهمی‌ وَدر خِندی
‌ مِگَه‌ مُوم‌ از نِدَری‌ آه‌ وُ واویلا کُنُم‌ اَمروز
 refiqom tہ ke dard_o ranj_e mor fahmi vadar xendi
 mega mom az nadہri ہh_o vہveyla konom amruz
 تُو هی‌ از عاشِقی&zw
nj; نَلِش‌ کُنی‌ اما مُونِ بِدبَخ
‌ بِرِی‌ یک‌ لقمهِ نونِ دِ صف‌ دعوا کُنُم‌ اَمروز
 to hey az ہىeqi naleى koni ambہ mon_e bedbax
 berey yak loqme_ye nun_e de saf da¨vہ konom amruz

 

 تُو پُولداری‌ وُ سِرمستی‌، مُو تَه‌ جیبُم‌ کِلَش‌ کِردَه
‌ چِطو خِی‌ ای‌ نِدَری‌ بِچّه‌هار مُلاّ کُنُم‌ اَمروز
 to puldہri vo sermasti mo tah jibom kelaى kerda
 cetow xey i nadari beccehہr mollہ konom amruz

 

 تو عاشق‌ وَر سِرِ مویی‌، بِه‌ فکرِ طاِِ ابرویی‌
 مُو خِی‌ صد تی‌ تی‌ و لی‌ لی‌ بِچَر لا لا کُنُم‌ اَمروز
 to aىeq var ser_o muyi be fekr_e tہq_e abruyi
 mo xey sad ti_ti_yo li_li becar lہlہ konom amruz
 دِری‌ تِکیَه‌ تو وَر پُشتی‌، مُو خ ِ ی‌ فِکرُم‌ دِرُم‌ کُشتی‌
 چِطُوْ خِی‌ دَستِ خَلی‌ دِرسرایُم‌ وا کُنُم‌ اَمروز
 deri tekya to var poىti mo xey fekrom derom koىi
 cetow xey dast_e xali der serہyom vہ konom amruz
 تُو مَستی‌، عاشقی‌ یا فِکرِ گیسویِ دلارایی
‌ مُو بَس‌ فِکرِ قِلَم‌ دفتر بری‌ کُبری‌' کُنُم‌ اَمروز
 to masti ہىeqi yہ fekre gisu_ye delہrہyi
 mo bas fekr_e qelam deftar berey kobrہ konom amruz
 تُو فِکر چولِکِ مویی‌، مُو فِکرِ نونِ تِفتویُ م
‌ تُو گرمی‌ وُ مُو بَس‌ فِکرِ بری‌ سرما کُنُم‌ اَمروز
 to fekr_e culek_e mu_yi mo fekr_e nun_e teftuyom
 to garmi vo mo bas fekr_e berey sermہ konom amruz
 اَگِر که‌ گُشنِگی‌ بینی‌ مِشَه‌ لیلا فِرَموشِت‌
مِفَهمی‌ از چه‌ مُو بَس‌ ترکِ ای‌ دنیا کُنُم‌ اَمروز
 ager ke goىnegi bini meىa leylہ feramuىet
 mefahmi az ce mo bas tark_e i donyہ konom amruz
 زِنُم‌ بی‌ چَدِرَه‌ و بِچّه‌ها بی‌ک ُ وش‌ و بی‌رَختَن
‌ مُو هی‌ غُرغُر زِنُم‌ اونار دِ دلشورا کُنُم‌ اَمروز
 zenom bi_cadera vo becchہ bi kowى_o bi raxtan
 mo hey qor_qor zenom unہr de delىurہ konom amruz
 چِنی‌ مِی‌ جِغْ زِنُم‌ از ای‌ عیالواری‌ وُ بی‌پولی
‌ کِه‌ هر کِه‌ عاشِقَ اورِر دِ دِلمالا کُنُم‌ اَمروز
 ceni mey jeq zenom az i ayہlvہri vo bi_puli
 ke har ke ہىeqa urer de delmہlہ konom amruz
 یَکِه‌ از عاشقی‌ ناراحَتَه‌ یَکِه‌ زِ بی‌ پولی‌
مِگَه‌ «فیاض‌» مُو خُور با شاعری‌ ارضا کُنُم‌ اَمروز
 yake az ہىeqi nہrہhata yake ze bi_puli
 mega ((feyyہz)) mo xor bہ ىہeri erzہ konom amruz

 

 فروردین‌ 74            

 

بیدخت 6
 بیچَرَه‌ شِدُم‌
 bicara ىedom

 اُو روزِ که‌ مو داماد مِشِدُم‌ پَیَه‌ صدا کی‌
همشیره‌ خُردُم‌ سِر و مویش‌ دِ حنا کی‌
 u ruz ke mo dہmہd meىedom paya sedہ ki
 hamىire_ye xordom ser_o muyeى de hanہ ki
 حاتم‌ شِده‌ بو مَدِرِ چش‌تنگِ مو او روز
کِشْمِشْ نخوتا بو که‌ دِ جیبِ بِچِّها کی‌
 hہtam ىeda bu mader_e ceى_tang_e mo u ruz
 keىmeى nexotہ bu ke de jib_e becceha ki
 اُو عمه‌ پیرِ مو که‌ بی‌ دِنگِ مِدِنگی‌
بیچره‌ بابا هَمِیِش‌ شکرِ خدا کی‌
 u ہmme_ye pir_e mo ke bi deng_e medengi
 bicare_ye bہbہ hameyeى ىokr_e xoda ki
 لِقْلَقَو و دیگبرگ‌ و قلیفچَر همه‌ بِفرُخ‌
بابِی‌ مو هَمو لحظَه‌ و پولِش‌ وَ طِلا کی‌
 leqlaqu vo dik_barg_o qlifcar hama befrox
 bہbey mo hamu lahza vo poleى va telہ ki
 پُی‌ شو که‌ بِه‌ دُو اُومَه‌ رفیقُم‌ و بِرارُم‌
دَه‌ مُولِکِ پُر روغَه‌ دِ دیوالِ سِرا کی‌
 poy ىow ke be dow uma refiqom vo berہrom
 dah mulek_e por ruqa de divہl_e serہ ki
 گُو زور مِدادَن‌ رفیقا دِ دِمِ دَر
دَر بفتی‌ و بشکست‌ و ترپَّستِ صدا کی‌
 gowzur medہdan refiqہ de dem_e dar
 dar befti_yo beىkst_o toroppast_e sedہ ki
 یک‌ عده‌ نامحرمِ بی‌ دِیِرَه‌ مِرِخصی‌
شِرمُندَه‌ نِشو اُونا وُ وازکَم‌ مُو حیا کی‌
 yak edde_ye nہmahram_e bi deyra merexsi
 ىermonda neىu unہ vo vہzkam mo hayہ ki
 یَکِه‌ مِگه‌ بِس‌ پول‌ دِ تَه‌ کُوشِ عروس‌ نی‌
 گُفتُم‌ نِدِرُم‌ رَحم‌ کُنِیْ وَر مونِ خاکی‌
 yak_e mega bas pul de tah kowى_e ہrus ni
 goftom nederom rahm koney var mone xہki
 وَختِه‌ که‌ مِگُم‌ پول‌ نِدِرُم‌ جِغْ مِزَه‌ خاشُم‌
 کی‌ حلقه‌ دِ انگشتِ همی‌ بچّه‌ گدا کی‌
 vaxte ke megom pul nederom jeq meza xہىom
 ki halqa de angoىte hami becce gedہ ki
 قُومُم‌ وَ جِلو شو مِگَه‌ ای‌ خَلَه‌ خِموش‌ شا
 هیشکه‌ نِکُنه‌ ای‌ همه‌ خِرجایِ که‌ ما کی‌
 qowmom vajelow ىu mega ey xala xemuى ىہ
 hiىke nekona i hama xerjہy_e ke mہ ki
 شُوهِی‌ که‌ هنوز عَقِد بِدِم‌ ای‌ زنِ پُررو
خای‌ فِندُفلوسیش‌ به‌ خدا پوست‌ مو واکی‌
 ىowhey ke hanoz aqed bedem i zen_e porru
 xہy fend_o feluseyى be xodہ pust_e mo vہki
 گِریه‌ دِگِلو خاش‌ مِگُفْ شووِ عروسو
اِیْ خاک‌ وَرو سر کِه‌ تو رِر از مو سواکی‌
 gerye de golu xہى megof ىow_ve arusu
 ey xہk varu sar ke torer az mo sevہ ki
 چند سالِ که‌ بی‌ بچَّه‌ بِدِم‌ غصَّه‌ نِداشتِم‌
خِلِی‌ زِنِ مو جَدُووُ جِمبَل‌ وُ دِعا کی‌

 cand sہl_e ke bi becca bedem qossa nedہىtem
 xaley zen_e mo jadu vo jembal vo deہ ki
 وَختِه‌ که‌ وَخُواومدِیمُ هَشْ بِچَّه‌ داشتُم‌
تِقصیرِ نداش‌ یَکِه‌ خودُم‌ بو که‌ خِطا کی‌
 vaxte ke va xo umedeyom haى becca daىtom
 teqsir_e nedaى yake xodom bu ke xetہ ki 
 یارم‌ مِگه‌ واز یَکه‌ دِ راهَه‌ تو مِدونی‌
خُور واز دُبَرَه‌ مو گِرفتارِ بِلا کی‌
 yہrom mega vہz yake derہha to meduni
 xor vہz dobara mo gereftہr_e belہ ki
 هَمچی‌ که‌ شِنیدُم‌ مُو چِشُم‌ کَسِیِ خو شو
 ای‌ غصّه‌ دِگَه‌ پُشتِ موُرِر پاک‌ دُلا کی‌
 hamci ke ىenidom mo ceىom kase_ye xu ىu
 i qossa dega poىt_e morer pہk dolہ ki
 شیش‌ نیم‌ وِجِبی‌ وَر سِر کولُم‌ مِرَه‌ بالا
منصوره‌، حسن‌، هاله‌، تقی‌، نیّرو حاکی‌
 ىiى nim vejebi var ser_o kulom mera bہlہ
 mansura, hasan, hہla, teqi, neyyer_o hہki
 کَتوره‌ شِدُم‌ از جِغ‌ و وِقِّی‌ کِه‌ مِکِردَن‌
سِرعوک‌ شِدُم‌ از بَسْ کِه‌ اَدا ای‌ بِچّه‌ها کی‌
 katura ىedom az jeq_o veqey ke mekerdan
 ser¨uk  ىedom az bas ke adہ i beceha ki
 وَخِته‌ که‌ فِضولی‌ مِکُنَه‌ بچّه‌ مِگُم‌ زَ
مُو پاک‌ شِدُم‌ زلَّه‌ و تو پاک‌ هلاکی‌
 vaxte ke fezuli mokona becca megom za
 mo pہk ىedom zella vo to pہk halہki
 کُوشُم‌ دِرَه‌ دَه‌ پینه‌ و پالق‌ بِچِّهایُم‌
کِیْ ای‌ زِنِ بیچره‌ مُو کُوش‌ دِپا کی‌
 kowىom dera dah pina vo pہlaq beccehہyom
 key i zen_e bicare_ye mo kowى de pہ ki
 آیْ مِردُم‌ فهمیده‌ به‌ مولا دوتِه‌ بسی‌
او کِی‌ کِه‌ بِچَه‌ خیله‌ دِرَه‌ وَر خو جِفا کی‌
 ey merdom_e fahmida be mowlہ dote basi
 ukkey ke beca xeyle dera var xo jefہ ki
 «فیاض‌» نِگا ای‌ دلِ مو زَخْم‌ وُ زِخولِس‌
 کی‌ وَر دِلِ پر خونِ مو امروز دِوا کی‌
 ((feyyہz)) negہ i del_e mo zaxm_o zexules
 ki var del_e por xun_e mo emruz devہ ki

 

 سال‌ 71                

 

مدرسه  نجومیه

 شتر پیر و پندونه‌
 ىotor_e pir_o pendune

 خال‌ لُووِ دُختِر هَمسَیَه‌ مور دیوونه‌ کی‌ 
چین‌ و ما چینِ سِرِ زُلفِش‌ مورِر بی‌ خونَه‌ کی‌
 xہl_e low_ve doxter hamsaya mor divuna ki
 cin_o mہcin_e ser_e zolfeى morer bi_xuna ki
 از پِلخمونِ نگاهِش‌ سینه‌یُم‌ غال‌ غال‌ شِدَه‌
 کِفترِ عشقش‌ دِ قلبِ بی‌ شمیلُم‌ لونَه‌ کی‌
 az pelexmun_e negہheى sine_yom qہl_qہl ىeda
 kefter_e eىqeى de qalb_e be_ىemilom luna ki
 هر چه‌ جغ‌ کِردُم‌ جِوابُم‌ وانِدا بی‌ معرفت‌
  دوریش‌ از مِسچتا مور رَهی‌ میخونَه‌ کی‌
 har ce jeq kerdom jevہbom vہnedہ bi_ma'refat
 duriyeى az mescetہ mor rahi mixuna ki
 تیزیِ شمشیرِ ابرویِش‌ سِرُم‌ شَق‌ کِردَه‌ بو
  شُعله‌ شمعِ چِشِیش‌ تا صبح‌ مور پَرونه‌ کی‌
 tizi_ye ىemىir_e abruyeى serom ىaq kerda bu
 ىo'le_ye ىam'e ceىeyى tہ sobh mor parvuna ki
 اور موخب‌ از پره‌هی‌ بَدگیر وَرِانداز کِردِیُم
‌  مَدِرِش‌ بنشستَه‌ بو و هر دو زلفِش‌ شونَه‌ کی‌
 ur mo xob az perrehey  badgir varendہz kerdeyom
 madereى benىesta bu vo har do zolfeى ىxna ki
 مَدِرُم‌ حلقه‌ ی‌ بِبوتابلکه‌ اور رَضی‌ کُنَه‌ 
او همیش‌ نُچ‌ نُچ‌ کی‌ و بیکاری‌ مور بونَه‌ کی‌
 maderom halqey be bu tہ balke ur razi kona
 u hameyى noc_noc ki_yo bikہri_ye mor buna ki
 از موهی‌ قَصِد بِرَف‌ اوهِی‌ وَپی‌ زَ اونِهار 
خِی‌ هِزار اُوسوکِلُوسو خونِ مور پیمونَه‌ کی‌
 az mo hey qased beraf u hey vapey za unehہr
 xey hezہr owsu kelowsu xun_e mor peymuna ki
 وَر کُدو سازِش‌ بِرِقصُم‌ چو که‌ او هر دَم‌ خیال‌
  گاهِه‌ هُم‌ کی‌، گاهه‌ مور وَرسر دِوُن‌، گاهِه‌ نِه‌ کی‌
 var kodu sہzeى bereqsom cu ke u har dam xiyہl
 gہhe hom ki gہhe mor var sar devon gہhe ne ki
 گاهه‌ خِی‌ دستِش‌ وَ پی‌ زَ مور وُخِی‌ پایِش‌ وَپیش‌
  گاهه‌ خ ِ ی‌ سنگ‌ مور بِپ ِ ر ُّ ن‌، گاهه‌ پیشُم‌ دونَه‌ کی‌
 gہhe xey dasteى vapey za mor vo xey pہyeى vapiى
 gہhe xey sang mor beprron gہhe piىom duna ki
 گاهه‌ مور مَس‌ وَر چِنار بالا کُنَه‌ هَمشیره‌ی ِ ش
‌  گاهه‌ سِلِّی‌ مَدِرُم‌ پ ُ رت ِ ر َّ ه‌ و پ ُ ر پونَه‌ کی‌
 gہhe mor mas var cenہr bہlہ kona hamىireyeى
 gہhe selley maderom por terra vo por puna ki
 خُیش‌ عروسی‌ کِردُم‌ ام ب ا   بی‌  گُ ذ َ ر   و َ ر اُوْ ز ِ د ُ م
‌  او از او ّ ل‌ خِی‌ دول َ فچِش‌ ح ِ جله‌ یُم‌ ویرونَه‌ کی‌
 xoyى arusi kerdom ambہ bi_gozar var ow zedom
 u az avval xey do  lafceى hejleyom veyruna ki
 سفره‌ رِنگینِ روزُم‌ او به‌ دلخواهِ خودِش‌
  شا م‌ غُرّوغُر، ن ِ هار دشموم‌ وُ جَنگ‌ صبحونه‌ کی‌
 sofre_ye rangin_e ruzom u be delaxہh_e xodeى
 ىہm qor_ro  qor nehہr deىmum vo jang sobhuna ki
 یَک‌ بِچِی‌ داشتِم‌ هَمِیش‌ اِسمِش‌ مو زهرا کِردَه‌ بو
  مَدِرِش‌ بومَه‌


نوشته شده توسط:گنابادنیوز - 1916 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2230
برچسب ها:
دیدگاه ها
جومندي دوشنبه 30 مهر 1386 - 3:39 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

منده نبشی.

جومندي دوشنبه 30 مهر 1386 - 3:47 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

خداقووت

جومندي دوشنبه 30 مهر 1386 - 3:55 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

حرف خاص ندرم فقط وختش زیادتر کنی.اینا بنوشتم که آمارتن بره بالا.

GONABAD BOY(سرتراز) سه شنبه 1 آبان 1386 - 11:23 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

دمت گرم خالومگه تو اسم گناباد ر بیاری مو که از گناباد دوروم ولی وازم دیجا هووی گناباد ره درم. مو که چشم ازی مردم گناباد او نامخوراکه هووی او یاقوت کویر ر دشتا بشن وازوم ما خه که مچم ولی خدا قوت

Gonabad boy پنجشنبه 3 آبان 1386 - 1:14 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

Selam refigha khobai ya bahtara.hamshariha beyai das va daste ham dem (vahdat deshta beshem)vo gonabader dobare abad konem ke de ei 4 sal harche keshidem teghsire khode ma bo ke vahdate khor az dast dadem vo 4 sal de bedbekhti zendegi kerdem vo sedi mam bedar noma.feghat beyai ghable harkare khob feker konem.

ناشناس جمعه 25 آبان 1386 - 4:58 ب.ظ پاسخ به دیدگاه
انجمن ادبی محمد پروین گنابادی دوشنبه 19 آذر 1386 - 11:49 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت انجمن ادبی محمد پروین گنابادی بازدید نمایید.

محراب دوشنبه 23 خرداد 1390 - 4:23 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

دس ت تا در نکنه قشنگ بودمو هوم هرجا که مرم تبلیغ مکنم مثلا تو شبکه اینترانت محل کاروم برا ی بر وبچ گنابادی گویشهای محلی رو مذارم مثل دگدو کلیژدک ۀ

ا.ا.دیسفانی یکشنبه 10 آذر 1392 - 3:55 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

باعرض سلام وخداقوت خدمت همه خوبان..واقعا اشعار ب لهجه گنابادی باحال و پر محتوا هستن..لطفا مجموعه بعدی اشعار رو هم ب مرور اضافه کنید.