برچسب: مخابراتRSS
بهره برداری از اولین واحدهای نهضت ملی مسکن
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

بهره برداری از اولین واحدهای نهضت ملی مسکن

معاون استاندار خراسان رضوی با حضور در شهرک بهارستان گناباد اولین واحدهای نهضت ملی مسکن در این شهرستان را افتتاح کرد همچنین ۳۸۱ مسکنملی در شهرستان کاخک را نیز کلنگ زنی کرد.

دامنه اینترنتی ۱۲ برابر افزایش یافت
۲۶ خرداد ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

دامنه اینترنتی ۱۲ برابر افزایش یافت

فرماندار گناباد گفت: با اجرای عملیات برگردان فیبر نوری و رزمایش عملیات لحظه صفر سایبری در روز چهارشنبه دامنه اینترنتی این شهرستان ۱۲ برابر افزایش یافت.