برچسب: فرودگاهRSS
آخرین وضعیت فرودگاه
۲ آذر ۱۳۹۰
۱۴ دیدگاه

آخرین وضعیت فرودگاه

 فرودگاه گناباد، پروژه ای که همه مسوولین محلی و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی تمام نیروی خود را برروی آن متمرکز کرده اند و به قول دکتر مهدی مهدیزاده پروژه ی مرده ای بوده است که برایش حتی قبر و سنگ قبر هم آماده شده بود،