برچسب: صادراتRSS
بذرپاش: بر تکمیل زنجیره‌های کریدوری ریلی متمرکز شده‌‌ایم
۴ خرداد ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

بذرپاش: بر تکمیل زنجیره‌های کریدوری ریلی متمرکز شده‌‌ایم

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر تکمیل زنجیره‌های کریدوری ریلی متمرکز شده‌‌ایم، گفت: سران منطقه منتظر تکمیل کریدورهای ریلی ایران هستند و عزم مجلس نیز برای حمایت و تقویت این پروژه‌ها جزم است.

نگاه به انار بجستان باید صادرات محور باشد
۱۳ آبان ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

نگاه به انار بجستان باید صادرات محور باشد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: باید به سمت این برویم زنجیره های تولید را تکمیل کنیم و نگاه ما صادرات محور باشد و اگر تولید متوقف شود ما در بخش کشاورزی توانایی تولید و تکنولوژی لازم را دست پیدا کنیم.

بیشتر پسته تولیدی گناباد به خلیج فارس صادر می شود
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

بیشتر پسته تولیدی گناباد به خلیج فارس صادر می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناباد گفت: امسال بدلیل شرایط اقلیمی و تغییرات آب و هوایی و شرایط نامساعد جوی در فصل تلقیح ، پیش بینی می‌شود عملکرد باغات پسته شهرستان ۱۵تا ۲۰ درصد کاهش داشته باشد.