برچسب: شهید گمنام
شهرستان گناباد میزبان شهید گمنام
2 دی 1401
بدون دیدگاه

شهرستان گناباد میزبان شهید گمنام

عصر روز پنجشنبه شهرستان گناباد میزبان یکی از فرزندان روح الله بود که عطر ایثار و شهادت را در کل منطقه پراکنده کرد.